Investīcijas pārstrādes uzņēmuma attīstībai

Biešu aukstā zupa
13. marts, 2019
Investīcijas attīstībā
4. janvāris, 2021

ZS «Garīši» ir apstiprināts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» projekts «Investīcijas pārstrādes uzņēmuma attīstībai», projekta nr. 17-00-A00402-000006 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm