Investīcijas attīstībā

Investīcijas papīrs
Investīcijas pārstrādes uzņēmuma attīstībai
30. augusts, 2019
Investīcijas attīstībā saimniecībā zs garīši

ZS «Garīši» ir apstiprināts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma projekts «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» 4.01 apakšpasākums: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, un 4.02 apakšpasākums: “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.
Projekta Nr. 19-00-A00400-000012
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm