Investīcijas attīstībā

Investīcijas pārstrādes uzņēmuma attīstībai
30. augusts, 2019

ZS «Garīši» ir apstiprināts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma projekts «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» 4.01 apakšpasākums: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, un 4.02 apakšpasākums: “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.
Projekta Nr. 19-00-A00400-000012
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm