Investīcijas attīstībā 2021–2027

Superprodukts – bietes!
26. jūlijs, 2022
Vietējie produkti daudzveidīgam un veselīgam uzturam
4. janvāris, 2023

ZS «Garīši» ir apstiprināts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2021.–2027. gadam pasākuma projekts «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» , 4.02 apakšpasākums: “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Projekta Nr. 22-00-A00400-000004

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Call Now Button