Investīcijas attīstībā 2021–2027

Garīšu biešu produkcija fasētos iepakojumos un galda bietes
Superprodukts – bietes!
26. jūlijs, 2022
Kāpostu produkcija iepakojumos
Vietējie produkti daudzveidīgam un veselīgam uzturam
4. janvāris, 2023
Investīcijas uzņēmuma attīstībā

ZS «Garīši» ir apstiprināts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2021.–2027. gadam pasākuma projekts «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» , 4.02 apakšpasākums: “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Projekta Nr. 22-00-A00400-000004

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Call Now Button